Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Scholarships for International Doctoral Research by New Zealand Government

Các học bổng được tài trợ bởi Chính phủ New Zealand và quản lý bởi cơ quan Giáo dục New Zealand, cấp học bổng cho sinh viên quốc tế để thực hiện các nghiên cứu tiến sĩ tại một trong các trường đại học của New Zealand. Khóa học bắt đầu vào năm 2016, 2017

Các trường để học: Đại học New Zealand, Đại học AUT, Đại học Lincoln, Đại học Massey, Đại học Auckland, Đại học Canterbury, Đại học Otago, Đại học Waikato, Đại học Victoria Wellington

Ngành học và cấp độ: Chương trình cấp cho mọi khóa học cấp tiến sỹ với học viên của bất kỳ trường Đại học nào tại New Zealand được nêu ở trên.

Số lượng: Không được chỉ rõ.

Nhóm đối tượng: Các sinh viên quốc tế không phải là công dân hoặc thường trú tại New Zealand hoặc Úc.

Giá trị và thời gian: Gói học bổng chi trả các khoản sau đây cho TOÀN BỘ 3 năm học: học phí chương trình học và các khoản thu liên quan đến sinh viên, một khoản trợ cấp sinh hoạt hàng năm của NZ$ 25,000 (miễn thuế), và bảo hiểm y tế lên đến NZ$ 600 mỗi năm.

Điều kiện: Bạn phải hội tụ ĐỦ NĂM yếu tố sau đây. Các yếu tố này không thể thay đổi hay thương lượng.

  1. Bạn phải có mức tối thiểu tương đương 3.7/4.0 điểm GPA HOẶC Trung bình A hoặc A+ với bằng cấp cao nhất sau đại học gần đây nhất.
  2. Bạn phải có một Thư xác nhận, Giấy mời nhập học không bao gồm điều kiện nào của một nơi cung cấp chương trình tiến sỹ trực tiếp thuộc một trường đại học của New Zealand.
  3. Nếu bạn đã bắt đầu nghiên cứu chương trình tiến sỹ ở New Zealand, ngày bắt đầu của bạn phải sau ngày 01 tháng 7 năm 2015.
  4. Bạn phải tham gia chương trình tiến sỹ tại chỗ ở New Zealand (không phải chương trình học từ xa)
  5. Bạn phải không mang quốc tịch hoặc thường trú tại New Zealand hoặc Úc.

Hướng dẫn nộp hồ sơ: Để nộp hồ sơ tham gia xin học bổng này, bạn đã phải nhận được một giấy mời nhập học không bao gồm điều kiện nào của nơi học thuộc trường đại học ở New Zealand. Bạn phải tải về và điền vào mẫu đơn NZIDRS năm 2016 và gửi kèm các tài liệu cần thiết tới cơ quan giáo dục New Zealand trước ngày đáo hạn 15 tháng 7 năm 2016.

CHÚ Ý: CHỈ nộp hồ sơ tham gia xin học bổng NZIDRS nếu bạn hội tụ đủ điều kiện như trên, nếu bạn có thể cung cấp tất cả các tài liệu cần thiết trước ngày đáo hạn, hoặc nếu chương trình học của bạn đáp ứng đủ với các tiêu chí lựa chọn đã nêu ở trên.

Hãy đảm bảo bạn đã đọc các Điều khoản và Điều kiện của chương trình học bổng NZIDRS và ghé thăm trang web chính thức của chương trình để tải về các mẫu đơn và thông tin chi tiết về các thức nộp hồ sơ ứng cử vào chương trình học bổng này.