Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Trường Kinh doanh Birmingham hiện đang cung cấp một số suất học bổng chương trình Thạc sĩ Kinh doanh dành cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc. Học bổng này là một gói hỗ trợ tài chính cho việc chi trả học phí. Việc xét chọn sẽ được căn cứ dựa trên thành tích của ứng vên và được thực hiện bởi một hội đồng gồm các đại diện từ trường Kinh doanh.

 

Hạn cuối đăng ký

Hạn chót cho hồ sơ đăng ký chương trình học bổng Thạc sĩ Kinh doanh là 12:00 (trưa) vào thứ Tư ngày 01 tháng 6 năm 2016. Bất kỳ hồ sơ nào được gửi sau ngày này sẽ không được xem xét.

Chương trình học được áp dụng

Tất cả các hồ sơ đủ điều kiện đã đăng ký một trong các chương trình Thạc sĩ 12 tháng được liệt kê dưới đây sẽ được xem xét nhận học bổng:

      • Kinh tế phát triển
      • Kinh tế học
      • Kinh tế tài môi trường và tài nguyên tự nhiên
      • Kinh tế tài chính
      • Quản lý tài chính
      • Quản trị nhân sự
      • Quản lý nguồn nhân lực (đường CIPD)
      • Kế toán & Tài chính quốc tế
      • Kinh doanh quốc tế
      • Kinh tế quốc tế
      • Marketing quốc tế
      • Tiền & Banking quốc tế
      • Đầu tư
      • Marketing
      • Truyền thông tiếp thị
      • Tiền, Banking và tài chính
      • Chiến lược tiếp thị và tư vấn

Giá trị của học bổng

Học bổng Thạc sĩ Kinh doanh thường lên đến 5000 £  cho giải quyết học phí. Học viên vẫn sẽ phải trả phần còn lại của học phí.

Các tiêu chuẩn để được nhận học bổng

Để đủ tiêu chuẩn cho chương trình học bổng Thạc sĩ Kinh doanh, ứng viên sẽ cần phải:

      • Đã nhận được một đề nghị nhập học vào chương trình 1 năm trình độ Thạc sĩ của trường.
      • Đã nộp đơn xin học bổng, với tất cả các thông tin yêu cầu kèm theo, trước thời hạn cuối cùng.

Cách thức đăng ký

Trước khi kết thúc hạn cuối, ứng viên cần điền vào mẫu đơn và gửi tới địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Xin lưu ý rằng những ứng viên đã được trao tặng một suất học bổng của trường Đại học khác hoặc học bổng bên ngoài thì vẫn còn đủ điều kiện để nộp đơn xin học bổng của trường Thạc sĩ Kinh doanh, tuy nhiên các học bổng thạc sĩ kinh doanh chỉ có thể áp dụng cho học phí và không thể vượt quá số tiền đầy đủ cần phải chi trả cho trường. Do đó, học viên được nhận đầy đủ giá trị của học bổng này sẽ không được hưởng bất kỳ tài trợ học bổng bổ sung nào khác.
Các ứng viên thành công sẽ được lựa chọn bởi bộ phận quản lý học bổng và sẽ được thông báo kết quả vào cuối tháng 6 năm 2016. Không may là do số lượng đông của các hồ sơ, trường sẽ không thể liên lạc với các ứng viên không thành công với thông tin phản hồi về hồ sơ của họ. Nếu ứng viên nhận được phản hồi từ trường Kinh doanh, hãy giả định rằng hồ sơ của bạn cho một suất học bổng đã không thành công.

Tham khảo thêm tại: đây